Categoría:

Aplausos conseguidos:

Usuario:

Dende o Piricoto do Vilar (Nigrán)